„Tipurile de schimb, produsul final valoros, triunghiul ARC.”