Bizonyára Ön is gyakran feltesz önmaga számára hasonló kérdéseket:

 • Mennyire vezetem jól a cégem?
 • Mennyire tudtam jól megszervezni és összehangolni a különböző tevékenységeket?
 • Mennyire sikerül jól motiválnom a munkatársaimat?
 • Elég stabilak-e a bevételek?
 • Növekszik-e cégem életképessége és hatékonysága?
 • Mit hoz a jövő?

A mellékelt teszt alkalmas arra, hogy láthatóvá tegye az Ön számára azokat a területeket, amelyek elsődlegesen felelősek azért, hogy a megszerzett bevétel hogy alakul át profittá, illetve mi marad meg belőle.

Ám a legnagyobb veszteség nem itt éri a cégeket, nem a belső pazarlás okozza a legtöbb problémát. Az elmaradt, meg nem szerzett bevételek nagyságrendekkel több kieső profitot jelentenek, mint bármi más.

A teszt kitöltése után ezek az elmaradt bevételi források is láthatóvá válnak, és jómagam szívesen vállalkozom arra, hogy Önnel együtt kidolgozzuk azokat a lehetséges megoldásokat, melyekkel kiaknázhatók a cégükben rejlő további tartalékok és lehetőségek.

A teszt kitöltésével és az utána következő kiértékeléssel kapcsolatban Önt és cégét nem terheli semmilyen költség.

Kitöltési útmutató

 1. Biztosítson magának egy nyugodt környezetet, ahol nem fogják megzavarni a teszt kitöltése közben.
 2. Győződjön meg róla, hogy minden kérdést ért; annyiszor olvassa el őket, ahányszor csak szükséges. Minden kérdésre válaszoljon. Ahol kétségei vannak, ott azt a választ jelölje meg, amelyiket leginkább igaznak érzi.
 3. Egy-egy kérdésnél ne időzzön túl sokáig. Amint megérti, válaszoljon rá, majd folytassa a következővel.
 4. Akadhat olyan kérdés, amelyre korábban másképp válaszolt volna, mint ma. ILYENKOR HABOZÁS NÉLKÜL ASZERINT VÁLASZOLJON, AHOGY MOST GONDOLJA.
 5. Három felelet közül választhat. Jelölését tegye a válaszlap megfelelő oszlopába. Az „Igen” jel alatti oszlopba tett jelölése azt jelenti, hogy a felelet „mindent összevetve igen” vagy „egyértelműen igen”. A „Nem” jel jelölése esetén a felelet „mindent összevetve nem” vagy „egyáltalán nem”. Ha a „Talán”-t jelöli meg, ez azt jelenti, hogy nem biztos a válaszban: a felelete se nem határozott igen („Igen”), se nem határozott nem („Nem”).
 6. A válaszlap fejlécére írja be a kért adatokat: cégének nevét, címét, telefonszámát stb. Ezután fogjon hozzá a teszt kitöltéséhez.